Initiative details
Overview
 
 
Initiative description 
The ETRO team, working in the field of wearable medical devices will contribute to the I-Love-Science festival in Brussels.

Summary: Wearable devices: engineering aspects and societal value (health cost control)brTijdens het festival zal de bezoeker kennismaken met verschillende bestaande draagbare medische meetinstrumenten en hun werkingsprincipes. De bezoeker zal zelf kunnen experimenteren met verschillende technologieën om verschillende fysiologische signalen van zijn/haar lichaam op te meten onder verschillende omstandigheden van activiteit. Daar de meetsystemen speciaal ontworpen zijn voor educatieve doeleinden zal de gebruiker ook zelf instellingen kunnen veranderen en de invloed ervan kunnen nagaan (zich een beetje inwerken in het ingenieursberoep). Naast de technisch-medische aspecten zal ook de maatschappelijke relevantie toegelicht worden: hoe deze meettechnologie kan bijdragen tot preventieve geneeskunde, uitermate belangrijk voor de maatschappelijke kostendrukking in de gezondheidszorg.